Rėmėjai

VISI REMEJAI

„MAŽŲJŲ OLIMPIADA“

DETALIOSIOS NUOSTATOS

I. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

1. Pirmosios tarpdarželinės varžybos vykdomos nuo lapkričio 01 d. iki lapkričio 31d.
2. Antrosios tarpdarželinės varžybos vykdomos iki sausio 31d.
3. Pusfinalio – finalinės varžybos iki vasario 28 d., arba kitu organizatorių nustatytu laiku 
4. Atkrentamosios pirmojo ir antrojo etapo varžybos vyksta porose tarp darželių, vieno iš darželio salėje. 

II. DALYVIAI

5. Varžybose dalyvauja  darželių, lopšelių-darželių, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų grupės arba grupių rinktinės.
6. Vienos komandos sudėtis  – 10-20 vaikų,  (po lygiai mergaičių ir berniukų) ir 1-4 darželio pedagogai/tėveliai (lydintys asmenys).
7. Dalyvių amžius –  vaikai iki 7 metų.

III. EIGA

8. Komandos, pirmame etape – tarpdarželinėse varžybose užėmusios pirmąsias vietas, patenka į antrąjį etapą, kurio nugalėtojai patenka į pusfinalio rungtynes.
9. Pusfinalio varžybų laimėtojai patenka į finalines varžybas. Finalinių varžybų nugalėtojai tampa Mažųjų Olimpiados, „Mažųjų Olimpiečių“ pereinamos taurės laimėtojais.
10. Varžybų programą sudaro 20 estafečių, po 5-6 estafetes kiekviename etape:  tarpdarželinėms atkrintamosioms, bei pusfinalio ir finalinėms rungtynėms.
11. Pasibaigusių varžybų rezultatus reikia išsiųsti organizatoriams elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki kitos darbo dienos 15 val. Lentelėse nurodyti tikslius darželių pavadinimus, laimėtojus, užimtas vietas ir pasiektus rezultatus.

IV. REIKALAVIMAI

13. Estafečių bendrieji reikalavimai:
13.1. Visos estafetės vykdomos aikštelėje. Kiekvienai komandai skiriama 3-4 metrai pločio ir iki 10 metrų estafetės zona. Prireikus teisėjų ir organizatorių sprendimu šie matmenys  gali būti keičiami;
13.2. Visose estafetėse dalyviai rikiuojasi už starto linijos vorose po vieną arba kaip nurodyta atskirų estafečių aprašyme.
13.3. Visas estafetes dalyviai pradeda po teisėjų signalo (švilpuko, ar vėliavėlės). Atlikę užduotį, dalyviai privalo perduoti estafetę priekyje stovinčiam dalyviui ir atsistoti vorelės gale.
13.4. Visose estafetėse, išskyrus tikslumo ir jei nenurodyta kitaip estafetės aprašyme, laimi komanda, kurios paskutinis dalyvis pirmasis perbėga galinę aikštelės liniją. Jei komandoje nepakanka dalyvių skaičiaus atlikti rungtį arba komandose yra skirtingas vaikų skaičius, pirmieji komandos dalyviai iš eilės pakartoja tą pačią rungtį; (pvz. Jei komandoje 9 dalyviai vietoje 10, pirmasis pradėjęs estafetės rungtį pakartoją dar kartą, jei 8 dalyviai vietoje 10, pirmasis ir antrasis dalyviai pakartoja estafetės rungtį).
13.5. Visose estafetėse dalyviams draudžiama peržengti starto liniją, kol bus paimta estafetė – lazdelė, kamuolys, kt. Pažeidęs šį reikalavimą dalyvis grąžinamas į starto poziciją;
13.6. Kamuolio technikos  elementai visose estafetėse turi būti atliekami pagal krepšinio taisykles, arba kaip nurodyta atskirų estafečių aprašyme. Leidžiama naudotis Nr. 5 (mini) dydžio krepšinio kamuoliais;
13.7. Estafečių lazdelių, išskyrus porolonines, matmenys turi atitikti lengvosios atletikos taisyklėse nurodytus reikalavimus;
13.8. Gimnastikos lankai plastmasiniai (skersmuo nuo 75–90 cm.), o maišeliai iš normalios medžiagos (neimpregnuoti, ne dermantininiai), viršus nesukietintas;
13.9. Pusfinalio ir finalo varžyboms reikiamu inventoriumi  aprūpina varžybas vykdanti organizacija;
13.10. Be sportinės avalynės draudžiama dalyvauti varžybose.

V. POGRUPIAI

14. Visi darželiai suskirstomi į pogrupius, pagal teritoriją, miestus, seniūnijas, mikrorajonus. Iš kiekvieno pogrupio į pusfinalio  ir finalo varžybas patenka 1-4 darželių komandos, priklausomai nuo dalyvaujančių darželių skaičiaus pogrupyje.
15. Komandų vadovai dėl varžybų vykdymo vietos  kreipiasi į varžybų organizatorius nurodytais telefonais.

VI. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

16. I-jame etape organizatoriai suskirsto visus dalyvaujančių darželių komandas į poras pagal teritoriją, miestus, seniūnijas, arba mikrorajonus. I-jame etape laimėjusios komandos dar kartą suskirstomos į poras, kurių nugalėtojai patenka į pusfinalį.
17. I-asis ir II-asis etapai vyksta viename iš poros darželyje, kuris nustatomas darželių tarpusavio sutarimu, arba burtu keliu. Kai darželiai susitaria, kur ir kada įvyks tarpusavio rungtynės, apie tai bent prieš vieną dieną informuoja organizatorius.
18. Atkrentamosiose tarpdarželinėse varžybose (I ir II etapai), kuriose susitinka dviejų darželių komandos, į sekantį etapą patenka tik nugalėjusi komanda. Darželiams pareiškus norą arba pagal galimybes organizatoriai siunčia nepriklausomą teisėją į tarpdarželines rungtynes.
19. Kiekvienos estafetės, komanda laimėtoja nustatoma pagal pasiektą geriausią laiką – laimi komanda, kurios paskutinis dalyvis pirmasis perbėga galinę aikštelės liniją. I-jame ir II-jame etapuose estafetę laimėjusi komanda gauna 2 taškus, pralaimėjusi 1 tašką.  Laimi to darželio komanda, kuri po 5 estafečių turi daugiau taškų.
20. Esant lygiam rezultatui taškai dalijami po 1,5 taško kiekvienai komandai. Jei po penkių estafečių, komandų taškai lygus, skiriama viena papildoma estafetė arba viena iš prieš tai buvusių.
21. Pusfinalio ir finalo varžybose (grupėse iš 4 komandų) komanda, estafetėje ar rungtyje laimėjusi pirmąją vietą, bendrai komandinei įskaitai pelno 4 taškus, II – 3 taškus ir t. t. Esant lygiam rezultatui taškai dalijami pagal vidurkį kiekvienai komandai. Jeigu komanda kurioje nors estafetėje nedalyvauja, jai taškai neskiriami.
22. Finalo varžybose komandinė vieta nustatoma susumavus visus estafetėse surinktus taškus. Taurės laimėtojas ir prizininkai nustatomi pagal daugiausiai surinktų taškų skaičių.
23. Jeigu dvi ar daugiau komandų surenka vienodą taškų sumą finalo varžybose, taurę laimi komanda, kuri turi daugiau pirmųjų vietų finalo rungtyse, paskui – pusfinalio rungtyse, paskui antrųjų vietų ir t. t.
24. Paskirti varžybų teisėjai arba komandų vadovai po kiekvienos estafetės užpildo varžybų protkolą – kuriame atsispindi darželių pavadinimai, estafečių pavadinimai, estafečių rezultatai, bendras rezultas, komandų vadovų vardai.
25. Organizatorius pagal galimybes suderinęs su darželių vadovais, kviečia spaudos ar televizijos, rėmėjų, prie projekto prisidedančių visuomeninių, valstybinių ir kitų institucijų  atstovus į tarpdarželines I-ojo ir  II-ojo etapo rungtynes.

VII. PARAIŠKOS

26. Komandų vadovai (darželio direktoriai, pavaduotojai ugdymui, fizinio-lavinimo pedagogai, dalyvių tėvai) organizatoriams pateikia paraišką pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.
27. Komandų vadovai pateikia dalyvaujančių vaikų tėvų (vieno iš tėvų) sutikimus dėl dalyvavimo Olimpiadoje ir finalo varžybose bei renginyje, taip pat ir sutikimą dėl informacijos apie renginį viešinimą (formos pateikiamos) pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus.

VIII. ESTAFETĖS, TAISYKLIŲ TRAKTAVIMAS

28. Iš viso pateikiama 17 estafečių, kiekviename etape organizatoriai parenka 5-6 skirtingos estafetes ir apie tai informuoja visas komandas. I ir II-iose tarpdarželinėse varžybose darželiams susitarus galima rungtis ir papildomose estafetėse. Minimalus estafečių skaičius vienose varžybose – 5. tarpusavio varžyboms, apie finalines varžybų estafetes organizatoriai informuos balandžio 25 – gegužės 1d.
29. Kiekviename etape per varžybas rungiamasi 5-iose estafetėse. Estafetės skirstomos etapais, atkrentamųjų tarpdarželinių varžybų bei pusfinalio ir finalo estafetės:

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS PRIEDAI

31. Dėl pagalbos organizuojant tarpdarželines varžybas, teisėjavimo, rezultatų fiksavimo galima kreiptis į projekto organizatorius ir koordinatorius.

Priedas 1: Registracijos forma

Priedas 2: Tėvų sutikimas

 

Visos teisės saugomos (c) www.cempionai.lt 2014
Designed by olwebdesign.com