Rėmėjai

VISI REMEJAI

„Mažųjų Olimpiada“

BENDROSIOS NUOSTATOS

I. PROJEKTO ORGANIZATORIAI

1. Projektas „Mažųjų Olimpiada“ (toliau – Olimpiada, Projektas) nuostatai (toliau  – Nuostatai) nustato Projekto tikslus, organizatorius, dalyvius, Olimpiados eigą, finansavimą, Olimpiados laimėtojų nustatymo ir dalyvių apdovanojimo tvarką.

2. Projekto organizatoriai – Viešoji įstaiga „Sveikatos Ambasada“, organizatoriai ar jų įgalioti asmenys parengia projekto taisykles ir nuostatus, pusfinalio ir finalo  varžyboms sporto užduočių aprašymus, inventorių, atsako už teisėjų paskyrimą, pasirūpina medicinos personalu.

3. Projekto vykdytojai ir rėmėjai – Viešoji įstaiga „Sveikatos Ambasada“, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Vilniaus m. savivaldybė, privatūs rėmėjai, Lietuvos miestų ir miestelių vaikų darželiai.

II. PROJEKTO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslai:

  • skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų aktyvios veiklos formas, didinti fizinį aktyvumą, stiprinti vaikų sveikatą;
  • didinti vaikų ir tėvelių bei pedagogų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla laisvalaikiu, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fiziniu tobulinimusi;
  • populiarinti vaikų sportavimą, garbingos kovos ir kilnaus elgesio principus;
  • tenkinti vaiko prigimtinį poreikį judėti.

Uždaviniai:

  • tapti tradicine, kasmetine ikimokyklinio amžiaus vaikų Olimpiada;
  • ugdyti kolektyviškumą, drausmę, pagarbą varžovams;
  • integruoti globos namų vaikus į visuomenę;
  • parengti praktinę fizinio ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoms medžiagą;
  • pagerinti vaikų iki 7 metų fizinį pasirengimą atliekant praktines užduotis.

III. OLIMPIADOS EIGA

4. Olimpiadoje dalyvaujančių darželių komandų skaičius yra ribojamas iki 160 komandų. Darželių komandų registracija  vyksta nuo spalio 6 d. iki lapkričio 3 d.

5. Olimpiadą sudaro keturi etapai:

5.1. Pirmasis – pirmos tarpdarželinės atkrentamosios rungtynės (iki gruodžio 31 d.);

5.2. Antrasis – mažieji finalai (iki vasario 28 d.);

5.3. Trečias etapas – keturios regioninės finalinės rungtynės (iki balandžio 30 d.);

5.4. Ketvirtasis - Mažųjų olimpiados didysis finalas (gegužės 15d. - birželio 30d.).

IV. VAIKŲ DALYVAVIMAS OLIMPIADOJE

6. Olimpiadoje gali dalyvauti Lietuvos darželių, lopšelių-darželių,  priešmokyklinių grupių vaikai iki 7 metų (7 metų vaikai taip pat gali dalyvauti). Vienam darželiui rungtynėse atstovauja viena komanda, susidedanti iš 10-20 vaikų (po lygiai mergaičių ir berniukų), 1-4 pedagogų ar tėvelių – komandos vadovo(-ų). Rekomenduojama komanda 12 vaikų. Mažiausias komandos dalyvių skaičius finalinėse varžybose 10 vaikų.

7. Darželiui varžybose gali atstovauti vienos ar kelių darželio grupių vaikų rinktinė. Į Olimpiados finalines varžybas kviečiamos 1-2 globos namų vaikų komandos. Esant daugiau komandų organizatoriai organizuoja atkrintamąsias rungtynes, kurių laimėtojos kviečiamos į Olimpiados finalus.

V. OLIMPIADOS KOMANDŲ REGISTRACIJA IR PRIĖMIMAS

8. Darželių komandos, norinčios dalyvauti „Mažųjų Olimpiadoje 2015" užpildo registracijos paraišką (Priedas 1) iki lapkričio 3 d., nurodydamos įstaigos pavadinimą ir adresą, komandos vadovo vardą ir pavardę, kontaktinį telefono numerį ir el. pašto adresą, komandos pavadinimą, vaikų skaičių komandoje. Registracijos formą galima užpildyti internete, atsiųsti el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. , arba paprastu paštu: VšĮ „Seikatos Ambasada“, Vytenio g. 6-211, Vilnius, 03113.

9. Komandos vadovai, atvykę į varžybas, teisėjams arba organizatorių atstovams pateikia darželio vadovo  įsakymą,  kuriame atsispindi darželio pavadinimas, dalyvių vardai, pavardės ir gimimo metai, vadovų ir kitų lydinčių vaikus asmenų vardai, pavardės, kurie atsako už jų saugų  sugrįžimą atgal į įstaigą.

10. Užregistruotos komandos užpildo ir pateikia vaikų tėvų sutikimus – leidimus dalyvauti projekte „Mažųjų Olimpiada“, bei sutikimus dėl informacijos viešinimo (Priedas 2).
11. Komandų vadovai atsako už dalyvių saugumą kelionų ir varžybų metu, dokumentų pateikimą, tinkamą vaikų elgesį per varžybas ir laisvalaikio metu.

VI. OLIMPIADOS LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

12. Olimpiados etapų laimėtojai nustatomi po kiekvieno etapo, o prizininkai – po finalinių rungtynių.

13. Organizatoriai paskiria runktynių teisėjus. Susitikimų vyriausiasis aikštės teisėjas turi būti neutralus teisėjas.

14. Pirmasis etapas (iki gruodžio 31 d.): Olimpiadoje dalyvaujantys darželiai suskirstomi į pogrupius pagal apskritis ir/ar savivaldybes. Darželiai suskirstomi į 2-8 komandų pogrupius (priklausomai nuo apskrityje dalyvaujančių darželių skaičiaus), po pirmųjų tarpusavio rungtynių į antrąjį etapą patenka pusė stipriausių komandų( daugiausiai 80 komandų).

15. Antrasis etapas - Mažieji finalai (iki vasario 28 d.): laimėjusios pirmajame etape, komandos suskirstomos į 2-8 komandų pogrupius (priklausomai nuo apskrityje pirmąjį etapą laimėjųsių darželių skaičiaus), po mažųjų finalų į regioninius finalus (III-jį etapą) patenka pusė stipriausių komandų (daugiausiai 40 komandų).

16. Trečiasis etapas - 4 regioniniai finalai (iki balandžio 30 d.). Kiekviename regioniniame finale dalyvaus 8-10 komandų, 3 stipriausios komandos pateks į Mažųjų Olimpiados didyjį finalą. Tikslios regioninių finalinių varžybų vietos ir datos bus nustatytos iki kovo 10d.

17. Ketvirtasis etapas - Mažųjų olimpiados didysis finalas. Finale dalyvauja 12 stipriausių trijų pirmųjų etapų vaikų komandų, kviestos komandos, bei 1-2 globos namų vaikų komandos (daugiausia 16 komandų).

18. Finalo rungtynėse „Mažųjų Olimpiečių“ Taurę 2015 laimi viena komanda.

VII. OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

19. Visi Olimpiadoje dalyvaujantys vaikai apdovanojami diplomais ir medaliais, pagal galimybes rėmėjų prizais.

20. Kiekvienam dalyvavusiam darželiui bus įteiktos padėkos.

21. Regioninėse finalo varžybose laimėjusių komandų dalyviai ir jų vadovai  apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir/ar medaliais, rėmėjų prizais.

22. Regioninių finalų ir didžiojo finalo varžybų prizininkai (I-III vietos) apdovanojami Olimpiados medaliais, pagrindine „Mažųjų Olimpiečių“ rėmėjo taure, diplomais, rėmėjų prizais.

23. Diplomai ir medaliai, taurė, prizai varžybų laimėtojams ir prizininkams įteikiami per finalines varžybas.

VIII. PROJEKTO FINANSAVIMAS

24. Olimpiados projekto pagrindinis finansavimas numatomas iš privačių rėmėjų. Dalinis finansavimas numatomas iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos Asociacijos „Sportas Visiems“, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Vilniaus miesto savivaldybės.

25.  Finansavimo sąlygos: 

25.1. Pusfinalio ir finalinių rungtynių arenos(salės), įrangos ir inventoriaus, nuomos, teisėjavimo, šventinio renginio, nakvynės, kelionės bei nugalėtojų apdovanojimo išlaidas apmoka Olimpiados organizatoriai, projekto rėmėjai.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. Komandų vadovai tarpdarželinių pirmojo ir antrojo etapo, pusfinalio ir finalinių varžybų organizavimo klausimais kreipiasi į projekto organizatorių, arba jo paskirtą kuruojantį asmenį.

27. „Mažųjų Olimpiados“: dalyviai, paraiškos, pogrupiai, reikalavimai, estafečių taisyklių trakavimas, laimėtojų nustatymas, priedai aprašomi „Detaliose nuostatose“ bei patalpinti www.cempionai.lt interneto svetainėje. 

28. Dėl pagalbos organizuojant tarpdarželines varžybas, teisėjavimo, rezultatų fiksavimo galima kreiptis į projekto organizatorius ir koordinatorius.

 

 

Visos teisės saugomos (c) www.cempionai.lt 2014
Designed by olwebdesign.com